Warsztat: 22 872 17 14
Stacja kontroli pojazdów: 22 872 94 79

Odgrzybianie Klimatyzacji Samochodowej

Zmniejszenie wymaganej ilości czynnika chłodniczego o połowę powoduje, że klimatyzacja samochodowa traci wydajność nawet w 75%. Jeden rok wystarczy, aby zmniejszyć zawartość czynnika chłodniczego o 10-15%, którego ubywa poprzez przewody i złącza. Skutkuje to tym, że układ w drastyczny sposób traci zdolność do chłodzenia wnętrza pojazdu. Czynnik chłodniczy spełnia także inną rolę – jest nośnikiem oleju smarującego kompresor, zapewniając mu tym samym właściwe działanie. Jeżeli więc jego ilość jest niedostateczna, sprężarka otrzymuje zmniejszoną ilość oleju. Może to skutkować jej zniszczeniem, a w takim przypadku konieczna będzie jej naprawa, a skrajnych przypadkach nawet wymiana.

Czynnik chłodniczy absorbuje z powietrza wilgoć. Przepływa ona przez materiał wykorzystany do produkcji elastycznych przewodów połączeniowych. Pewną część wilgoci zatrzymuje filtr (osuszacz), który traci swoją skuteczność po upływie około dwóch lat.

W firmie LeTa-Serwis z Warszawy przeprowadzamy profesjonalne odgrzybianie klimatyzacji, dzięki któremu układ może pracować ze zdecydowanie większą wydajnością, a przepływające powietrze jest pozbawione szkodliwych bakterii i grzybów, które mają negatywny wpływ na ludzkie zdrowie.

Serwis klimatyzacji samochodowej powinno się wykonywać co dwa lata. W czasie przeglądu wykonywane są następujące czynności:

  • oczyszczenie układu z wody
  • próba szczelności
  • napełnienie instalacji czynnikiem wraz z olejem

W przypadku braku czynnika w układzie konieczne jest sprawdzenie szczelności instalacji azotem.

Do diagnozy i serwisu klimatyzacji samochodowej używamy nowoczesnego urządzenia włoskiej firmy Texa.

Odgrzybianie i odkażanie klimatyzacji samochodowej wykonujemy urządzeniem o wydajności wytwarzania ozonu 7000mg/hr. Większość urządzeń tego typu ma wydajność około 250mg/hr co przekłada się na małą skuteczność całego zabiegu.

Proces odkażania przy użyciu ozonu daje pewność, że zarazki, pozostałości białek oraz chemiczne substancje zapachowe (substancje organiczne) zgromadzone na parowniku oraz na innych powierzchniach zostają utlenione, zniszczone lub zneutralizowane. Ozon dociera do wszystkich nawet trudno dostępnych miejsc, skutecznie odkażając całe wnętrze samochodu.